dr n. med. Jerzy Siekiera

Dr n. med. Jerzy Siekiera jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i urologii z 29-letnim doświadczeniem w zawodzie. W naszym Centrum pracuje na Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej.

Urodzony w Gdańsku. Absolwent I LO w Bydgoszczy i Akademii Medycznej w Poznaniu.

W latach 1989-90 – asystent w Katedrze i Klinice Urologii Państwowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Następnie nauczyciel akademicki AM Bydgoszcz. Od 1996 roku adiunkt Katedry i Kliniki Urologii AM Bydgoszcz. Od 2003 roku starszy asystent Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Powołany na koordynatora Oddziału Klinicznego Urologii Onkologicznej 02.01.2005 r. Od 8 lat kieruje 7-osobowym zespołem lekarzy specjalistów urologów. Kierownik specjalizacji 2 rezydentów.

Specjalizacje:

1987 r. I stopień chirurgii ogólnej

1991 r. II stopień chirurgii ogólnej

1991 r. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

1995 r. II stopień urologii

1996 r. obrona pracy doktorskiej

 

Przynależność do towarzystw:

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Europejskie Towarzystwo Urologiczne

 

Główne zainteresowania zawodowe: poszukiwanie małoinwazyjnych, endoskopowych, organooszczędnych technik operacyjnych w leczeniu wcześnie wykrytych nowotworów układu moczowo-płciowego oraz leczenie wznów nowotworowych i przerzutów

 

Zainteresowania pozazawodowe: turystyka, aktywny sport

 

 

urologii urologia oddział kliniczny onkologicznej onkologiczna