Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski

Prof dr hab. med. Wojciech Zegarski jest specjalistą w zakresie chirurgii onkologicznej z 31-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum jest koordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej.

wojciech zegarski chirurgii onkologicznej chirurgia onkologiczna oddział kliniczny